Detall de noticia:

Escac a les fires:

12/19/2020

L’any 2020 serà sens dubte un any per oblidar o per retenir en la memòria, segons es miri. Oblidar, per centrar-nos en el futur; retenir, per repensar i redefinir molts dels paràmetres que donàvem per vàlids fins ara.


Amb una realitat tocada, el lema renovar-se o morir té ara més sentit que mai.

En el món de les fires aquest ha estat un dels eslògans més empleats pels organitzadors des de sempre. Un repte al qual es veu ara abocada una majoritària part de la nostra economia.

Com a director de Fira de Mollerussa i secretari de la Junta directiva de la Federació de Fires de Catalunya (FEFIC) em vull centrar però en el sector firaire.

El passat mes de novembre, la presidenta de la FEFIC, la Coralí Cunyat feia referència -en el marc del 27è Congrés de Fires de Catalunya- a l’impacte econòmic generat pel sector firal al nostre país i que en termes generals ascendeix a 7.000 milions d’euros anuals, una xifra, però, que enguany s’ha vist greument minvada davant la pandèmia causada per la Covid-19. Segons l’estudi referit per Cunyat, aquest 2020 aquest impacte s’ha reduït en un 93%, deixant així de generar-se 6.500 milions d’euros.

A Lleida també s’ha fet palesa aquesta aturada de l’activitat firal amb petits, mitjans i emblemàtics certàmens que no han pogut desenvolupar-se com estàvem acostumats i afectant tot l’engranatge que això suposa: des de llocs de treball directes i serveis professionals contractats com a proveïdors d’aquests esdeveniments, al volum de negoci generat directament per les vendes assolides pels expositors que hi participaven o en les economies locals, amb empreses que també la falta d’aquests esdeveniments ha fet disminuir els seus ingressos als comptes anuals.

Així, i malgrat el clam del sector per la celebració de convocatòries amb la implementació de mesures que garantissin la seguretat d’expositors i visitants, les fires comercials han estat un més dels molts sectors greument afectats amb la seva suspensió i un també dels absents en el pla de desescalada.

Ajornaments, suspensions i/o adaptacions al format virtual han estat majorment les sentències per als certàmens firals des del passat mes de març, pot ser sense tenir en compte una més que possible capacitat del col·lectiu firal per desenvolupar certàmens segurs per als nostres expositors i visitants.

A Mollerussa, i per posar un exemple, el sector automobilístic va assolir l’any 2019 a les tres fires on hi és present (Fira de Sant Josep, Autotrac i Autotardor) un balanç de 555 cotxes venuts i un volum de negoci d’11.955.712 euros. Per contra, aquest 2020 aquestes xifres s’han quedat a 0.

La falta d’activitat firal del 2020 a Mollerussa, malgrat que vam poder adaptar i portar a terme el saló Expoclàssic, el Concurs de Pintura Ràpida o, en format virtual, la Mollerussa Lan Party i assolint una més que bona resposta per part d’expositors i visitants, la impossibilitat de realitzar altres convocatòries previstes ha suposat una pèrdua en impacte indirecte anual estimat en 45 milions d’euros, dels quals 40 corresponen només a la cancel·lació de la Fira de Sant Josep a falta d’una setmana de la seva celebració i amb bona part de la despesa ja feta.

Els organitzadors firals necessitem la implicació de les administracions per minimitzar aquesta falta d’activitat. La situació econòmica actual ens porta a demanar -com ja ha fet Fira de Mollerussa amb l’enviament de cartes a diferents departaments del Govern malgrat la manca de resposta concreta fins a dia d’avui- línies d’ajut directe per superar l’impacte de la pandèmia generada per la Covid-19.

Aquesta falta d’activitat no és deguda a la nostra incapacitat ni a la nostra falta de voluntat per adaptar els nostres espais i implementar les mesures que siguin necessàries per fer les nostres fires segures, menys encara quan veiem com d’altres esdeveniments que poden ser considerats fires-mercat o les superfícies comercials que puguin limitar els metres quadrats i aplicar mesures d’higiene i control han pogut obrir les seves portes.

Des de Mollerussa reclamem una resposta concreta; una implicació que només hem vist en la Diputació de Lleida i en el seu compromís amb el territori mantenint les seves aportacions. No podem permetre administracions emmudides mentre les fires estan en escac.

 

Xavier Roure

Director de Fira de Mollerussa